Koliko su ozbiljne reumatske bolesti i ima li leka za njih?

ledja-pregled-ruke

U svetu je sve više obolelih od reumatskih bolesti, ni Srbija ne zaostaje za svetom u ovom trendu. Važi pravilo da reumatske bolesti uglavnom pogadjaju osobe u zreloj dobi, iako nije isključeno, na žalost sve su češći primeri, da se javljaju i kod dece. Reumatske bolesti znaju da budu veoma progresivne, da brzo dovedu do ozbiljnih oštećenja organa za kretanje, pa čak i do invalidnosti. Kako do toga ne bi došlo i kvalitet života bio ugrožen, neophodno je da se reaguje na prve simptome poput najslabijih bolova u zglobovima, ukočenosti i prvih naznaka ograničene pokretljivosti.

Reumatske bolesti medju najčešćim hroničnim bolestima

Trenutna istraživanja u oblasti hroničnih bolesti ukazuju da su reumatske bolesti u samom vrhu najčešćih hroničnih oboljenja. Većinu hroničnih bolesti kod osoba starijih od 65 godina čine degerenativne reumatske promene. U opštoj populaciju čak petina našeg stanovništva ima neki reumatski problem. Za specijalističke preglede sve je traženiji reumatolog Novi Sad i Beograd značajno prednjače u broju zakazanih i pregleda, veliki su zdravstveni centri pa se u njih sliva i veći broj pacijenata.

Kad je vreme za prvi odlazak kod reumatologa i šta obuhvata taj pregled?

Svako od nas oseti bolove u zglobovima i mišićima prilikom kretanja. Kada se pojave značajni bolovi, uporni, traju po nekoliko dana, ometaju normalno funkcionisanje,  pojave se otoci na koži, oko zglobova i drugih delova organa za kretanje onda je vreme za prvi odlazak kod reumatologa i ne treba ga odlagati. Prvi pregled kod reumatologa svodi se na uvid u medicinsku dokumentaciju, razgovor o tegobama, porodičnoj anamnezi i eventualnim hroničnim oboljenjima, neizostavan je i fizikalni pregled kojim se utvrdjuju znakovi inflamacije zglobova i njihov funkcionalni status ( pokretljivost, deformacija, atrofija). Ukoliko posumnja na začetak nekog degenerativnog reumatskog problema reumatolog će sigurno zahtevati dodatne laboratorijske analize ali i ultrazvučno snimanje, skener ili magnetnu rezonancu. Od tog prvog pregleda zavisi dalji tok lečenja i on ne treba da se zanemari zato što su reumatske degenerativne promene vrlo progresivne, brzo se razvijaju u ozbiljnu bolest i ne ostvljaju prostora za premišljanje.

Od prvih simptoma do ozbiljne bolesti

Postoji čitava lepeza tegoba koje prate reumatske bolesti. U svom inicijalnom stadijumu ove tegobe mogu biti veoma nespecifične za reumatske bolesti, povezuju se često sa internističnim i infektivnim bolestima, pokazuju sličnu kliničku sliku i dovedu do zablude. Važno je da se na vreme prepozna primarna zapaljenjska reumatska bolest koja se od drugih bolesti razlikuje po karakteru, intenzitetu bola i dužini trajanja tegoba. Bolovi u zglobovima udruženi sa oticanjem i ukočenost u ranim jutarnjim satima su jasni znaci zapaljenjske reumatske bolesti.

Nekad bolni otok može da prati i crvenilo kože ili kožne promene različitog tipa. Kod zapaljenskih reumatskih bolesti se vrlo brzo stiže od  prvih simptoma do potpunog poremećaja opšteg stanja koje je znak ozbiljnog kliničkog toka bolesti. Otežano izvodjenje svakodnevnih aktivnosti je dovoljan razlog da pacijenta pogleda reumatolog Novi Sad, Beograd, Niš čak i manji gradovi u svojoj medicinskoj praksi imaju odlične stručnjake u ovoj oblasti. Ukoliko se ne reaguje na prve simptome i bolest odmakne, znaci ozbiljne upale su povišena temperatura, gubitak apetita i gubitak telesne težine, signali da je organizam uključio alarm i da traži pomoć lekara.

Lečenje reumatskim bolesti

Reumatske bolesti su široko zastupljene u opštoj populaciji, od onih koje su bezazlene do onih sa teškom kliničkom slikom koje ozbiljno mogu da ugroze život. U toj grupi ozbiljnih reumatskih bolesti su zapaljenjske bolesti, a izazivaju ih svi poznati mikroorganizmi poput bakterija, virusa, gljivica i parazita. Može se reći da se zapaljenjske reumatske bolesti teže leče od degenerativnih zbog anatomske karakteristike zglobova koja otežava dejstvo medikamenata.

Najteži oblik ovih bolesti jeste njihova kombinacija sa autoimunim bolestima kada se teško uspostavlja dijagnoza jer zbog preklapanja bolesti nije moguće definisati osnovnu bolest. Preklapanje i težak oblik bolesti otežava dijagnostiku koja je za ove bolesti izuzetno skupa, a lečenje je dugotrajno, uglavnom uključuje doživotnu terapiju lekovima. Neke zemlje vode preciznu evidenciju o tome koliko se iz budžeta odvaja za lečenje teških oblika ovih bolesti i podaci su da odvaja čak 2% nacionalnog dohotka.

Reuma se leči ali samo pod nadzorom reumatologa

Zaključak je da reumatske bolesti predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem i da se leče samo pod nadzorom reumatologa. Nekada je važilo mišljenje da ne mogu da se izleče ali da se od reumatskih bolesti ne umire. Mišljenje o nemogućnosti izlečenja je prevazidjeno, lečenje je danas i te kako moguće i uspešno ali samo pod nadzorom reumatologa, nikako se ne treba lečiti samostalno ili po savetu nekih laika. Stručni saveti i stručan nadzor reumatologa je neophodan u lečenju kako bi rezultati bili vidljivi.