dezinfekcija poslovnog prostora

Na koji način zaštititi zaposlene od bakterija i virusa

Svi smo mi u školi učili da virusi i bakterije izazivaju bolesti, a karakteristični su po tome što su veoma mali i mogu se razmnožavati ogrmnom brzinom.

Ukoliko ste  strahu i u problemu kako da svoje zaposlene zaštite od napada virusa i bakterija – postoji jednostavno rešenje koje se podrazumeva dezinfekciju poslovnog prostora.

Virusi su mašine za razmnožavanje potrebno je ih se rešiti!

Kolera, veliki kašalj, tuberkuloza kao i mnoge druge bolesti nastaju upravo zbog prisustva bakterija. Iako ima bakterija koje rade za nas i po naše zdravlje, većina njih i ne utiče tako povoljno na zdravlje ljudi.

Virusi nisu ćelije već su infektivne čestice, a uglavnom se sastoje od samo jednog DNK lanca i ljuske proteina. Karakteristični su po tome da nemaju sopstvene organe za dobijanje energije, kao ni proizvodnju belančevina ni razmnožavanje.

Oni su i daleko manji od bakterija, a imaju tu moć da se razmnožavaju uz pomoć drugih organizama. Na neki način oni krijumčare genetski materijal u tuđe ćelije, a kasnije ih jednostavno rečeno programiraju. Na taj način i ćelije domaćina počinju da proizvode isključivo čestice virusa, sve dok u nekom trenutku ćelija ne pukne te su čestice opet na slobodi.

Sve ovo smo namerno objasnili na samom početku kako biste bili upućeni šta je ono od čega želite da svoje zaposlene zaštitite.

Kako na pravi način zaštiti zaposlene od bakterija i virusa?

Pandemije koje su obeležile skorije vreme pokazale su nam koliko je bitna redovna dezinfekcija, ali ukoliko želite da na pravi način zaštitite zaposlene u vašem poslovnom prostoru od bakterija i virusa potrebno je uraditi detaljnu dezinfekciju poslovnog prostora.

Sama metoda dezinfekcije se obavlja isključivo uz korišćenje odobrenih 100% ekoloških dezinficijensima, a nakon izvršene ispravne dezinfekcije vaš poslovni prostor će biti 100% zaštićen i sa minimalnim rizikom od širenja virusa i eventualne zaraze.

Dezinfekcija poslovnog prostora je jako bitna

U slučaju kada se pojavi zaraza ili bolest, to će nesumnjivo uticati na vaše poslovanje iz bilo koje branše da ste. Bez obzira koji tip poslovnog prostora imate, potrebno je da vodite računa i da redovno vršite dezinfekciju jer na taj način utičete i na imidž kompanije, zdravlje zaposlenih ali i budućnost svog poslovanja.
Sigurno bi šteta po finansijsko stanje vašeg poslovanja bila ogroman ukoliko ne budete radili neko vreme, a da ne govorimo o imidžu kompanije kao i mogućnosti da se vaši zaposleni zaraze ili prenesu razne bolesti vašim klijentima.

Dezinfekcija poslovnog prostora može se vršiti mnogobrojnim metodama – neke od njih su mehaničke, fizičke kao i hemijske prilikom kojih se upotrebljavaju neškodljive biološke supstance.

Kako da sami dezinfikujete poslovni prostor?

Preventivna dezinfekcija je svakako bitna, ali i nije ključna ukoliko želite da zaštite svoje zaposlene od bakterija i virusa. Mehaničkom metodom, koju možete praktikovati i sami, bitno je da redovno stružete, metete, četkate i perete odnosno odmašćujete radne površine.

Na ovaj način svakodnevnom redovnom dezinfekcijom vi ćete otkloniti oko 60% svih mikroorganizama, a ova metoda je jako bitna u pripremi ukoliko ste odlučili da svoj poslovni prostor tretirate biološkim sredstvima.

Naravno da nećete sami tretirati svoj poslovni prostor biološkim sredstvima, koliko god da su ona bezbedna po zdravlje ljudi i životinja – već je potrebno angažovati firmu sa licencom, koja ima obučen kadar, i zna kako se postupa u ovakvim situacijama.

Koja dezinfekcija je bitna za poslovni prostor?

Kompanija vam može ponuditi za poslovni prostor preventivnu, tekuću ili završnu dezinfekciju u bilo kom poslovnom prostoru.

Jako je važno prilikom izbora stručnog tima voditi računa o dezinficijenskima koji se koriste, jer je najbolje da oni budu novije generacije, biološki razgradivi kao i ekološko prihvatjivi.

Stručni tim kompanije koju budete angažovali će detaljno sagledati zatečenu situaciju i preporučiti vam najbolje rešenje uz korišćenje bioloških preparata koji su dostupni na našem tržištu i koji su odobreni za korišćenje od strane nadležnog ministarstva.

Kada je najbolje raditi dezinfekciju poslovnog prostora?

Idealno vreme je da se dezinfekcija poslovnog prostora radi po završetku radnog dana, kao i napuštanja poslovnih prostorija u kojima borave vaši zaposleni kao i klijenti.

Na ovaj način ćete vi kao predstavnik menadžmenta kompanije postići najveću produktivnost kompanije, ali i najveću efikasnost same dezinfekcije.

Ipak, ukoliko to nije moguće objekat će privremeno biti ispražnjen, kako bi se izvršila ispravna dezinfekcija poslovnog prostora na pravi način i sa maksimalnom efikasnošću.

Zaštita zaposlenih od bakterija i virusa moguća je isključivo uz dezinfekciju koja podrazumeva korišćenje ekoloških preparata, a nakon izvršene metode bićete sigurni da je vaš poslovni prostor siguran od širenja virusa i zaraze, a time i vaše poslovanje ni u jednom trenutku neće biti dovedeno u pitanje.